Příjmení manželů za trvání manželství a příjmení po rozvodu manželství

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

089

2. Kód

08.012

3. Pojmenování (název) životní situace

Příjmení manželů za trvání manželství a příjmení po rozvodu manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6ti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popř. první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznámení může učinit:

  • rozvedený manžel/manželka, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela,
  • rozvedený manžel/manželka, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

Prohlášení může učinit: oba manželé

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí – předložením požadovaných dokladů: občanský průkaz, oddací list, popř. rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením právní moci.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení nebo prohlášení můžete osobně podat na kterémkoliv matričním úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správní, oddělení matrik – Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408

V úředních hodinách:

pondělí a středa   8,00 až 17,00

úterý a čtvrtek      8,00 až 14,00          

Celé jméno
Pracovní zařazení
Telefon
Email
Soukupová Zuzana
vedoucí oddělení
495707500, 607056679
Zuzana.Soukupova@mmhk.cz
Eliášová Jana
matrikář
495707502
Jana.Eliasova@mmhk.cz
Holíková Lucie
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707457
Lucie.Holikova@mmhk.cz
Chlíbková Kateřina
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707501
Katerina.Chlibkova@mmhk.cz
Novotná Jana
matrikář
495707504
Jana.Novotna@mmhk.cz
Svobodová Jana
matrikář
495707505
J.Svobodova@mmhk.cz
Suchá Michaela
matrikář
495707494
Michaela.Sucha@mmhk.cz
Šebelová Kateřina
matrikář
495707503
Katerina.Sebelova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozvedený manžel(manželka) matričnímu úřadu předloží:

  • platný občanský průkaz
  • oddací list
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

Manželé za trvání manželství předloží:

  • platný občanský průkaz
  • oddací list
  • rodné listy nezletilých dětí

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Prohlášení se může učinit kdykoliv. Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství nebo Oznámení o upuštění společného příjmení po rozvodu manželství lze učinit do 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nový občanský průkaz, cestovní doklad a řidičský průkaz.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Můžete se obrátit na: Magistrát města Hradec Králové, Československé armády  408, 502 00 Hradec Králové,  tel. č. 495 707 500-505

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 10. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 04. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno