Prohlášení o volbě druhého jména

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

086

2. Kód

08.010

3. Pojmenování (název) životní situace

Prohlášení o volbě druhého jména

4. Základní informace k životní situaci

Podle § 62 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého staršího 15 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít.

Toto prohlášení není časově omezeno a nepodléhá správnímu poplatku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle § 62 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, lez učinit prohlášení o volbě druhého jména pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Podle § 62 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná.

Podle § 86 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, fyzická osoba, která má v matriční knize k 31. 12. 1949 dvě jména, může před matriční úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat. Má-li v této matriční knize zapsána více než 2 jména, může před matričním úřadem prohlásit, které jméno z těchto zapsaných jmen bude užívat jako druhé.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemné prohlášení o volbě druhého jména na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Prohlášení o volbě druhého jména lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu žadatele nebo na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správní, oddělení matrik – Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408

V úředních hodinách:

pondělí a středa   8,00 až 17,00

úterý a čtvrtek      8,00 až 14,00    

Celé jméno
Pracovní zařazení
Telefon
Email
Soukupová Zuzana
vedoucí oddělení
495707500, 607056679
Zuzana.Soukupova@mmhk.cz
Eliášová Jana
matrikář
495707502
Jana.Eliasova@mmhk.cz
Holíková Lucie
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707457
Lucie.Holikova@mmhk.cz
Chlíbková Kateřina
referent - vidimace, legalizace, Czech Point
495707501
Katerina.Chlibkova@mmhk.cz
Novotná Jana
matrikář
495707504
Jana.Novotna@mmhk.cz
Svobodová Jana
matrikář
495707505
J.Svobodova@mmhk.cz
Suchá Michaela
matrikář
495707494
Michaela.Sucha@mmhk.cz
Šebelová Kateřina
matrikář
4957075013
Katerina.Sebelova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • doklad totožnosti
  • rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • popř. oddací list, resp. doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, resp. v partnerství
  • souhlas nezletilého staršího 15 let
  • úřední ověření podpisu druhého rodiče, který není přítomen při osobním podání prohlášení, týkající se nezletilého dítěte

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá prohlašovateli do 30 dnů (od obdržení prohlášení s podklady) nový rodný list.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., v němž budou uvedena obě jména.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

  • Magistrát města Hradec Králové, odbor správní – oddělení matrik, Československé armády 408, tel. 495 707 500-505

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 10. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 04. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno