Vyhledání a potvrzení odpracované doby v zaměstnání

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

049

2. Kód

08.005

3. Pojmenování (název) životní situace

Vyhledání a potvrzení odpracované doby v zaměstnání

4. Základní informace k životní situaci

Požadavek žadatele na vyhledání a následné potvrzení odpracované doby v organizacích, jejichž dokumenty byly předány k uložení na Magistrát města Hradec Králové.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podat žádost je oprávněn občan – bývalý zaměstnanec zrušené organizace nebo pověřená osoba na základě plné moci.

Odbor vnitřních služeb vystavuje potvrzení o době zaměstnání, druhu vykonávané práce, průměrném výdělku apod. ze zrušených organizací, jejichž zřizovatelem bylo město Hradec Králové.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti osobně, písemně nebo v elektronické podobě na odbor vnitřních služeb.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel může svoji žádost podat osobně, písemně nebo e-mailem. V žádosti uvede své jméno a příjmení (u žen je třeba uvést všechna předchozí příjmení), datum a místo narození, bydliště, telefonní spojení a název organizace, u které byl zaměstnán. Je vhodné znát období zaměstnání, pro které se vyžaduje potvrzení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové
odbor vnitřních služeb, centrální spisovna
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové
odbor vnitřních služeb, centrální spisovna, Československé armády  408, 500 02 Hradec Králové,
pravé křídlo budovy, II. patro, kancelář č. 252, 
referentky: Hynková Jiřina, Rozkošová Ilona, 
tel.: 495 707 256, 495 707 266

V úřední dny pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod., 
v neúřední dny po předchozí dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo cestovní pas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vystavení potvrzení doby zaměstnání je bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Požadované potvrzení se vydává do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti e-mailem:
jirina.hynkova@mmhk.czilona.rozkosova@mmhk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

Které organizace jsou uloženy v centrální spisovně?

Seznam organizací:

DOS - Drobná organizace služeb HK, 1972 - 1990

 (dříve Provozovna drobných služeb při MěstNV HK)

Filmcentrum HK, 1966 - 2003

Inženýrské služby HK (vč. poboček po ČR), 1973 - 1991

(dříve Středisko pro technický rozvoj místního hospodářství VčKNV HK,

Krajská organizace rozvoje techniky místního hospodářství VčKNV HK)

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost HK, 1991 - 2003

Královéhradecká agentura regionálního rozvoje, 2001 - 2004

KURYRPRESS HK, 1991 - 1993

Lékárenská služba HK, 1991 - 1997

Městský stavební podnik HK, 1963 - 1980, 1989 - 1990

Okresní hygienická stanice HK, 1981 - 2002

Okresní stavební podnik HK, 1951 - 1962, 1980 - 1995

Okresní ústav sociálních služeb HK, 1976 - 1991

Centrum sociální pomoci a služeb, 1991 - 2003

OÚNZ Hradec Králové 1958 - 1991

Poliklinika I., Poliklinika II. HK, 1991 - 2002

Park kultury a oddechu HK, 1959 - 1991

Pekárny a cukrárny HK, do roku 1990, 1991 - 1994

Poliklinika I., Poliklinika II. HK (zdravotní karty pacientů nar. 1905 - 1993)

Protialkoholní záchytná stanice HK, 1993 - 2002

Restaurace a jídelny HK a Jičín, do roku 1970, 1971 - 2001

Služby HK, Nový Bydžov, Chlumec n/C., 1955 - 1998

STAPO (Stavební podnik specializovaných prací) HK, 1986 - 1990

Stavocentrum HK, 1990 - 2000

Středisko pro rozvoj veřejného stravování HK (pod VčKNV), 1981 - 1988

Tvorba, Pražská ul. HK, 1961 – 1994

Městský národní výbor HK, 1974 - 1990

Úřad města HK, 1991 - 2001

Magistrát města HK, od roku 2002

Mateřská škola Kyjovská HK, 2001 - 2006

 

Okresní národní výbor HK, 1969 -1990

Okresní úřad HK, 1991 - 2002

 

Krajský národní výbor HK, do roku 1960

Východočeský krajský národní výbor HK, 1961 - 1990

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

VS - Odbor vnitřních služeb

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30. 06. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

10. 05. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno