Cestovní doklad pro dítě v pěstounské péči

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

125

2. Kód

13.024

3. Pojmenování (název) životní situace

Cestovní doklad pro dítě v pěstounské péči

4. Základní informace k životní situaci

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Vydávání cestovních dokladů upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR , ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o cestovní doklady vyřizuje odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Magistrátu města Hradec Králové Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, kdy dítě je vychováváno jinou osobou než rodičem a do této péče bylo svěřeno pravomocným rozsudkem soudu. Institut pěstounské péče upravuje občanský zákoník č. 89/2012 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podání žádosti viz Vydání cestovního dokladu Zákonným zástupce dítěte nejsou pěstouni, ale rodiče příp. poručník jmenovaný soudem.  Je tedy nutné při podání žádosti o cestovní doklad spolupracovat s rodiči, příp. poručníkem. Pokud zákonný zástupce s pěstouny nespolupracuje, je neznámého pobytu apod., pak udělení souhlasu k podání žádosti o cestovní doklad může nahradit rozhodnutí soudu příp. vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky viz Vydání cestovního dokladu Pokud jsou pěstouni v kontaktu s rodiči či poručníkem, řeší situaci s nimi ve spolupráci společně. Pokud nelze zajistit souhlas zákonného zástupce, pak se pěstouni mohou obrátit na sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péče MM HK nebo přímo na příslušný soud s návrhem na udělení souhlasu za rodiče k podání žádosti o cestovní doklad.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návštěvou a podáním žádosti na příslušném úřadu pěstoun společně se zákonným zástupcem. Kontaktovat sociální pracovnici pro NRP v případě, kdy nelze zajistit souhlas rodičů – viz kontakty na sociální pracovníky oddělení SPOD MM HK. Podat návrh k příslušnému soudu na udělení souhlasu za rodiče pro podání žádosti o cestovní doklad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Instituce viz Vydání cestovního dokladu Oddělení SPOD MM HK a sociální pracovnice pro NRP v případě, kdy nelze zajistit souhlas rodičů – viz kontakty. Pro podání návrhu k soudu je příslušný okresní soud, který rozhodoval o pěstounské péči.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

(nevyplněno)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady viz Vydání cestovního dokladu Pokud nelze zajistit souhlas zákonného zástupce, pak pěstouni předkládají vyjádření příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, nebo pravomocný rozsudek soudu o udělení souhlasu za rodiče k podání žádosti o cestovní doklad, dále pak pravomocný rozsudek soudu o svěření dítěte do pěstounské péče.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře viz Vydání cestovního dokladu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

(nevyplněno)

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04. 11. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)