Program Antivirus


  • 11. květen 2020


Vážení,


dovolte, abychom Vás informovali o rozhodnutí Zastupitelstva města Hradec Králové. Zastupitelstvo města deklarovalo, že si je vědomo své odpovědnosti vůči občanům města Hradce Králové a v souvislosti s vyhlášením stavu nouze na území České republiky schválilo svými usneseními Program "Antivirus" zahrnující opatření vztahující se mimo jiné i na nájemce a podnájemce nebytových prostor ve vlastnictví města. V současnosti se jedná o tyto programy:


Program Antivirus - nebytové prostory

Program Antivirus - veřejné prostranství

Program Antivirus - peněžitá pomoc