Prohlášení o přístupnosti

Hradec Králové se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.portal.mmhk.cz/)

Stav souladu

Internetová stránka https://portal.mmhk.cz je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.10.2019. Prohlášení bylo revidováno dne 1.10.2019.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
+420 495 707 111
webmaster@mmhk.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Seznam webů a aplikací

Dotační portál dotace.mmhk.cz

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů. Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný po dobu trvání účelu pro který byl poskytnut nebo do jeho odvolání, viz níže.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně. Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, prosíme kontaktujte nás.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Hradec Králové. Zpracovatelem systému je společnost Seyfor, a.s.

1. Kontaktní údaje správce:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády č.p. 408
502 00 Hradec Králové
Telefon: +420 495 707 111
Fax: +420 495 707 100
e-mail: posta@mmhk.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Stanislava Krupičková
telefon: +420 495 707 408, +420 601 324 015
e-mail: poverenec@mmhk.cz
Účelem zpracování osobních údajů je plnění práv a povinností vyplývající ze smlouvy. Osobní údaje nejsou předávány.
Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Odkazovaný obsah

Na webu jsou používány odkazy, které směřují na jiné webové stránky na jiných webech, nebo na obecné soubory, které je možné prohlížet nebo stáhnout do počítače.
Na webových stránkách města Hradec Králové jsou obecně publikovány soubory v těchto formátech:
  • PDF – Přenosný formát dokumentů (Portable Document Format) souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF. PDF je otevřeným standardem a je snadno přenositelný (jeho reprodukce je nezávislá na použitém softwaru i hardwaru), i proto je velice rozšířený a hojně využívaný. 1. července 2008 byl tento formát publikován jako standard ISO 32000-1:2008
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX – formát dokumentů, který lze otevřít v aplikaci Microsoft Word, Excel, Powerpoint nebo volně dostupných aplikacích, např. OpenOffice
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • JPG – formát obrazových dokumentů, který lze otevřít ve volně dostupných aplikacích, např. XnView
  • MP4 – formát videosouborů, který lze otevřít ve volně dostupných aplikacích, např. VLC Media Player
  • ZIP – komprimovaný archiv souborů, který lze otevřít ve volně dostupných aplikacích, např. 7Zip
  • XML – eXtensible Markup Language (česky rozšiřitelný značkovací jazyk), je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se vzhledem.

Informace z externích zdrojů

Na webových stránkách je publikován obsah, který je čerpán z externích zdrojů. Jedná se o stránky Město Hradec Králové a případně další stránky.
Obsah na těchto stránkách je závislý na poskytování údajů z externích zdrojů dat. V případě nedostupnosti těchto zdrojů nemusí být na těchto stránkách zobrazen kompletní obsah.

Hardwarové a softwarové nároky

Webové stránky je možné prohlížet na stolním počítači, notebooku nebo mobilním zařízení s připojením k internetu.
Pro prohlížení webových stránek na počítači je ideální některý z nejpoužívanějších webových prohlížečů v nejnovější verzi – Internet Explorer, MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Není garantováno korektní zobrazování obsahu na operačním systému Windows XP/Vista a prohlížeči Microsoft Internet Explorer 10 (či starších verzích), neboť tyto softwarové produkty již nejsou podporovány ze strany jejich výrobce.

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek nebo na společnost Seyfor, a.s., která je dodavatelem redakčního systému a technologií umožňujících provoz těchto webových stránek.