Registrace/Přihlášení pomocí MojeID


  • 11. květen 2020

Pokud se chcete do Portálu občana přihlásit službou MojeID klikněte na volbu "Přihlásit se"


Vyberte volbu "Přihlášení pomoci poskytovatele MojeID".
Po zvolení příslušné volby dojde k přesměrování na přihlašovací stránku MojeID, kde je nutné vyplnit přihlašovací jméno a heslo svého účtu MojeID.


Po úspěšném přihlášení do služby mojeID dojde k výzvě k udělení souhlasu a k určení rozsahu předání osobních údajů do Portálu občana. Tyto údaje budou následně využívány pro automatické vyplňování žádostí uživatele na Portálu občana, a proto je vhodné svolení v plném rozsahu-zaškrtnout všechny údaje pro předání. Dále má Uživatel možnost zvolit „Předávat při každém přihlášení“, pokud odsouhlasí (zaškrtne), nebude potřebovat tento krok opakovat při každém dalším přihlášení. V opačném případě bude mít možnost tuto volbu kdykoliv změnit na portále mojeID.cz.


Pokud uživatel nepotvrdí souhlas s předáním údajů, neproběhne ani přihlášení do Portálu občana.Pokud Uživatel nepředá pomocí MojeID e-mailovou adresu otevře se registrační formulář s předvyplněnými údaji, kde Uživatel musí doplnit povinné údaje a stisknout tlačítko Registrace uživatele. Na e-mailovou adresu Uživatele bude zaslán e-mail s pokyny pro další postup. Tento e-mail obsahuje tzv. jednorázovou vstupenku - odkaz na stránku portálu občana pro potvrzení registrace, na který je nutné kliknout pro dokončení registrace. Odkaz je platný po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby už nebude možné účet Uživatele tímto způsobem aktivovat. Některé e-mailové služby můžou tento mail vyhodnotit jako spam. Nenajdete-li proto tuto zprávu ve složce s doručenou poštou ve vašem poštovním klientovi, zkontrolujte složku, do které je přesouván spam.


Kontrolu registračních údajů může provést kliknutím na dlaždici Profil občana, nebo v pravém horním rohu, po kliknutí na přihlašovací jméno, výběrem položky Profil občana.
Registrace nového Uživatele pomocí MojeID zaručí i automatickou verifikaci registračních údajů.


Pro uskutečnění podání vůči našemu úřadu elektronicky je nutné mít účet validovaný, to znamená, vygenerovat ve svém účtu MojeID v záložce nastavení Žádost o validaci a následně vybrat jeden ze způsobů validace. Více informací o validaci najdete zde. 1. Fyzická osoba zadává v účtu jméno a příjmení, datum narození a adresu pobytu (trvalé bydliště). 

2. Organizace zadává v účtu jméno a příjmení, datum narození statutárního orgánu (jednatel, ředitel), IČO, adresu sídla. 

3. Fyzická podnikající osoba zadává jméno a příjmení, datum narození, do pole organizace buď své jméno nebo název živnosti, IČO a adresu sídla.


V současné době prochází služba MojeID technickými úpravami a žádost o validaci nelze z účtu vygenerovat běžnou cestou, proto prosím využijte následující postup:


Vygenerování žádosti o validaci:

  • Přihlásíte se do svého účtu MojeID běžný způsobem (tato funkcionalita nemusí fungovat ve všech prohlížečích ideálně využijte prohlížeč Firefox, Edge, Chrome..)

  • Do příkazového řádku zadáte adresu https://mojeid.cz/account/validation/ (resp. pokud stojíte na záložce nastavení stačí do adresy dopsat za poslední lomítko slovo „validation“)

  • Objeví se vám stránka s tlačítkem Žádat o validaci, kliknete na něj a zobrazí se vám formulář pdf (pro fyzické i pravnické osoby), ten si zkontrolujete a uložíte do svého PC (formulář se Vám může uložit/stáhnout na pozadí, případně se podívejte do složky stažených souborů)

  • Dále postupujete dle pokynů k validaciFyzická osoba může svůj účet zvalidovat osobně na Czechpointu, datovou schránkou nebo ověřeným podpisem.


Účty právnické osoby a fyzické osoby podnikající jsou zvalidovány na Centrále MojeID v Praze (lze zaslat poštou), na základě ověřených dokumentů podnikajících, výpisem z evidence, ve které je právnická osoba či podnikající fyzická osoba  zapsána, a doloženo oprávnění osoby, která písemnou žádost podala, za právnickou osobu  či podnikající fyzickou osobu jednat.


Pravidla poskytování služby MojeID (včetně dokumentů, které je nutné předložit u FOP a PO s žádostí o validaci).Založení (registrace) účtu MojeID

https://mojeid.regtest.nic.cz/registration/


Návod jak založit účet

https://www.mojeid.cz/cs/jak-na-to/

Video o využití služby MojeID a návod na založení:

https://www.youtube.com/watch?v=8n-v2ifN-hc


Kontakt na techickou podporu služby MojeID:

podpora@mojeid.cz

 +420 731 657 660 

+420 222 745 111 (non-stop)


Volba způsobu dalšího přihlašování do Portálu občana pak odpovídá způsobu, který nový Uživatel použil ke své registraci.