Profil občana


  • 11. květen 2020

Profil občana

Přihlášený uživatel má k dispozici profil občana, kde se zobrazují tyto možnosti:

  1. Kontaktní údaje
  2. Notifikace
  3. Vlastní upomínky

Kontaktní údaje

Zde se zobrazují kontaktní informace registrovaného uživatele. 

Notifikace

Zde si uživatel může zvolit, v jakých případech chce být notifikován v rámci systému:

  • Použit e-mail pro upozornění – upozorní na vlastní upomínku občana
  • Informovat o změně stavu podání – pokud uživatel uskuteční podání pomocí Portálu občana, má možnost sledovat změny stavu zpracování podání na úřadu
  • Informovat o novém komentáři k podání – pokud uživatel uskuteční podání pomocí Portálu občana, bude notifikován o novém komentáři od úředníka k jeho podání

Po zaškrtnutí požadovaných možností notifikace se nastavení uloží kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

Vlastní upomínky

Zde má uživatel možnost si vytvořit vlastní upomínku. Po kliknutí na tlačítko „Přidat novou upomínku“ se zobrazí formulář pro vytvoření nové upomínky. Uživatel vyplní název události a její popis, nastaví datum a čas události, zvolí jak často opakovat tuto upomínku (denně, týdenně, měsíčně nebo ročně) a nastaví čas upozornění (v čas události, 10 minut před, 30 minut před, 1 hodinu před, 1 den před). Ve zvolený termín se občanovi odešle e-mailová notifikace s upomínkou.

Odkaz na Profil občana