Životní situace a podání


  • 11. květen 2020

Životní situace a podání 

Životní situace jsou strukturované návody na řešení různých záležitostí ve vztahu k úřadu města. Poskytují informace o tom, jak vyřídit konkrétní životní situaci, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se mají zaplatit správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na jednotlivé formuláře a platné právní předpisy.
Životní situace jsou rozdělené tematicky do kategorií pro jednodušší přehled a orientaci, kde najdete postup řešení jednotlivých problémů.
Pro zobrazení detailu vybrané životní situace se klikne na její název. V detailu životní situace je popis jak postupovat v dané situaci, s kým a kde řešit, případně odkazy na inteligentní, nebo klasické formuláře. Po vyplnění formuláře má uživatel možnost odeslat ho na úřad pro zpracování v elektronické podobě (jen inteligentní formuláře), nebo si jej vytisknout, vyplnit ručně a odnést na úřad papírovou verzi.

V případě přihlášeného uživatele jsou k dispozici volby:

  1. Podat prostřednictvím portálu občana - vyplněný formulář bude automaticky předán do podatelny úřadu, bude mu přiděleno číslo jednací a bude přidělen příslušnému odboru.
  2. Uložit - uložení formuláře pro pozdější vyplnění.
  3. Exportovat - formulář bude exportován do PDF. Formulář lze vytisknout a zaslat na úřad poštou, případně udělat osobní podání.

V případě nepřihlášeného uživatele jsou k dispozici volby:

  1. Odeslat do e-mailové schránky - vyplněný formulář bude odeslán do e-mailové schránky úřadu.
  2. Odeslat do datové schránky - vyplněný formulář bude odeslán do datové schránky úřadu prostřednictvím Vaší datové schránky.
  3. Exportovat - formulář bude exportován do PDF. Formulář lze vytisknout a zaslat na úřad poštou, případně udělat osobní podání.

V případě nepřihlášeného uživatele je nutné formulář podepsat uznávaným elektronickým podpisem, nebo je nutné podání bez uznávaného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě (viz Elektronická podatelna) .

V případě, že Uživatel má certifikovaný elektronický podpis, je pro elektronické podepsání formuláře potřebné zaškrtnout tuto možnost před vybráním způsobu zpracování formuláře. Po vybrání způsobu zpracování se Portál občana snaží spojit s doplňkem pro elektronické podpisy InQool Signer. V případě, že Uživatel nemá tento doplněk nainstalován, zobrazí se okno, kde je odkaz na jeho stažení, nebo spuštění, pokud doplněk nainstalován je, ale není spuštěn.
Pokud je doplněk spuštěn, je Uživateli zobrazeno okno s podpisovými certifikáty, které se nachází v jeho počítači. Vybere ten, kterým chce daný formulář opatřit a potvrdí volbu Podepsat. Formulář bude podepsán a provede se volba, kterou si Uživatel vybral.


Odkaz na Životní situace