Portál občana - ovládání


 • 11. květen 2020

Cílem služby Portál občana je minimalizovat počet nutných návštěv fyzických a právnických osob na Magistrátě města při vyřizování jednotlivých agend. Dále slouží jako zdroj informací o novinkách a událostech města.


Práce s Portálem občana

Portál občana umožnuje obsloužit anonymní i přihlášené fyzické a právnické osoby, které mají k dispozici tyto volby (v menu, nebo v rozcestníku):

 1. Životní situace
 2. Přehled podání
 3. Konto plátce
 4. Formuláře
 5. O portálu občana
 6. Web města Hradec Králové
 7. Profil občana
 8. Objednání na úřad

Některé volby jsou přístupné jen pro přihlášené osoby. 

Registrace/Přihlášení do Portálu občana

Portál občana nabízí některé své služby online. K získání přístupu k těmto online službám je potřeba provést bezpečné a zaručené vzdálené ověření Vaší totožnosti. K tomu poslouží Vaše identifikační prostředky, které je možno vnímat jako pomyslný klíč k otevření identifikační brány. 


Identifikačními prostředky vydanými v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů, v současné době jsou:


Je nutno myslet na to, že celý proces od založení jednotlivých služeb až po jejich zprovoznění může trvat i několik dní!


Postup přihlášení do Portálu občana

Přihlášení do Portálu občana se provede kliknutím na tlačítko „přihlásit se“ v pravém horním rohu stránky.

Zobrazí se stránka pro přihlášení do Portálu občana. Do Portálu občana je možné se přihlásit třemi způsoby:

 1. Prostřednictvím identity občana - Identity občana (občanský průkaz s čipem, nebo účet)
 2. Prostřednictvím ISDS - datové schránky
 3. Prostřednictvím MojeID

Prostřednictvím NIA, ISDS, nebo MojeID se může Uživatel přihlásit, pokud má u těchto služeb zřízeny účty. Pokud se uživatel chce přihlašovat více službami, je nutné mít u každé služby zadaný jiný email.


Volba způsobu dalšího přihlašování pak odpovídá způsobu, který nový Uživatel použil ke své registraci.


Registrace je první přihlášení jedním z výše popsaných způsobů.

Odkazy na Registrace:
1. Prostřednictvím identity občana
2. Prostřednictvím ISDS
3. Prostřednictvím MojeID


Do městského Portálu občana je nutné se přihlásit v té "roli" v jaké budete vystupovat vůči našemu úřadu, není například možné si zřídit identitu na fyzickou osobu a podávat formulář jako zástupce právnické osoby.


 • Právnické osoby – spolky, jednoty, organizace a fyzické osoby podnikající (živnostenský list) mohou využít Moje ID a Datovou schránku zřízené pro subjekt s IČO
 • Fyzické osoby mohou využít všechny 3 způsoby (Datová schránka, MojeID, NIA).

Pro přihlášení pomocí NIA, ISDS, MojeID  se klikne na odpovídající tlačítko:

 • Zobrazí se přihlašovací stránka, kde uživatel vyplní svoje přihlašovací údaje do příslušného systému a klikne na tlačítko „Přihlásit se“
 • Následně systém vyzve uživatele k odsouhlasení s předáním osobních údajů z příslušného systému do Portálu občana a po odsouhlasení bude přesměrován zpátky do Portálu občana jako přihlášený a autentizovaný uživatel.