Portál občana - ovládání


 • 11. květen 2020

Cílem služby Portál občana je minimalizovat počet nutných návštěv fyzických a právnických osob na Magistrátě města při vyřizování jednotlivých agend. Dále slouží jako zdroj informací o novinkách a událostech města.


Práce s Portálem občana

Portál občana umožnuje obsloužit anonymní i přihlášené fyzické a právnické osoby, které mají k dispozici tyto volby (v menu, nebo v rozcestníku):

 1. Životní situace
 2. Přehled podání
 3. Konto plátce
 4. Formuláře
 5. O portálu občana
 6. Web města Hradec Králové
 7. Profil občana
 8. Objednání na úřad

Některé volby jsou přístupné jen pro přihlášené osoby. 

Pro přihlášení pomocí NIA, ISDS, MojeID  se klikne na odpovídající tlačítko:

 • Zobrazí se přihlašovací stránka, kde uživatel vyplní svoje přihlašovací údaje do příslušného systému a klikne na tlačítko „Přihlásit se“
 • Následně systém vyzve uživatele k odsouhlasení s předáním osobních údajů z příslušného systému do Portálu občana a po odsouhlasení bude přesměrován zpátky do Portálu občana jako přihlášený a autentizovaný uživatel.

Registrace/Přihlášení do Portálu občana

Portál občana nabízí některé své služby online. K získání přístupu k těmto online službám je potřeba provést bezpečné a zaručené vzdálené ověření Vaší totožnosti. K tomu poslouží Vaše identifikační prostředky, které je možno vnímat jako pomyslný klíč k otevření identifikační brány. 


Identifikačními prostředky vydanými v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů, v současné době jsou:


Je nutno myslet na to, že celý proces od založení jednotlivých služeb až po jejich zprovoznění může trvat i několik dní!


Postup přihlášení do Portálu občana

Přihlášení do Portálu občana se provede kliknutím na tlačítko „přihlásit se“ v pravém horním rohu stránky.

Zobrazí se stránka pro přihlášení do Portálu občana. Do Portálu občana je možné se přihlásit třemi způsoby:

 1. Prostřednictvím identity občana - Identity občana (občanský průkaz s čipem, nebo účet)
 2. Prostřednictvím ISDS - datové schránky
 3. Prostřednictvím MojeID

Prostřednictvím NIA, ISDS, nebo MojeID se může Uživatel přihlásit, pokud má u těchto služeb zřízeny účty. Pokud se uživatel chce přihlašovat více službami, je nutné mít u každé služby zadaný jiný email.


Volba způsobu dalšího přihlašování pak odpovídá způsobu, který nový Uživatel použil ke své registraci.


Registrace je první přihlášení jedním z výše popsaných způsobů.

Odkazy na Registrace:
1. Prostřednictvím identity občana
2. Prostřednictvím ISDS
3. Prostřednictvím MojeID


Do městského Portálu občana je nutné se přihlásit v té "roli" v jaké budete vystupovat vůči našemu úřadu, není například možné si zřídit identitu na fyzickou osobu a podávat formulář jako zástupce právnické osoby.


 • Právnické osoby – spolky, jednoty, organizace a fyzické osoby podnikající (živnostenský list) mohou využít Moje ID a Datovou schránku zřízené pro subjekt s IČO
 • Fyzické osoby mohou využít všechny 3 způsoby (Datová schránka, MojeID, NIA).