Registrace/Přihlášení pomocí NIA


  • 11. květen 2020

Po zvolení příslušné volby bude Uživatel přesměrován na přihlašovací stránku nia.eidentita.cz, kde si Uživatel vybere, zda se přihlásí pomocí eObčanky, nebo pomocí přihlašovacích údajů. Po zadání identifikačních údajů a přihlášení do systému nia.eidentita.cz bude Uživatel vyzván k udělení souhlasu a k určení rozsahu předání jeho osobních údajů do Portálu občana. Tyto údaje budou následně využívány pro automatické vyplňování žádostí uživatele na portálu.
Další možností je udělení jednorázového nebo trvalého souhlasu s předáním údajů. Při volbě jednorázového souhlasu bude Uživatel k tomuto kroku opakovaně vyzýván při každém dalším přihlášení. Pokud povolí trvalý souhlas, bude mít možnost tento kdykoliv odvolat na portále nia.eidentita.cz.
Následně proběhne přihlášení Uživatele do aplikace Portál občana. Kontrolu registračních údajů může provést kliknutím na dlaždici Profil občana, nebo v pravém horním rohu, po kliknutí na přihlašovací jméno, výběrem položky Profil občana.
Pokud Uživatel nepotvrdí souhlas s předáním údajů, neproběhne ani přihlášení do Portálu občana.
Registrace nového Uživatele pomocí systému eIdentita zaručí i automatickou verifikaci registračních údajů.

Volba způsobu dalšího přihlašování pak odpovídá způsobu, který nový Uživatel použil ke své registraci.