Přechod nájmu bytu

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

107

2. Kód

01.001

3. Pojmenování (název) životní situace

Přechod nájmu bytu

4. Základní informace k životní situaci

K přechodu nájmu bytu dochází ve smyslu § 706 – 709 občanského zákoníku na základě odstěhování či úmrtí nájemce bytu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, na kterou se má nájemní právo k bytu převádět, tj. např. manžel/manželka, syn, dcera, vnuk/vnučka nájemce apod..

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro přechod nájmu bytu jsou  specifikované § 706 -709 občanského zákoníku. Základním principem řešení této situace je oznámení o úmrtí či odstěhování nájemce (formou podání žádosti) majiteli domu – tj. v případě bytů v majetku města odboru správy majetku města.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti (včetně příloh) o přechod nájmu osobou, která o přechod nájmu bytu žádá a to:

  • osobně podáním na podatelnu magistrátu města
  • poštou na adresu: Magistrát města, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

odbor správy majetku města, úsek správy bytů, pravé křídlo budovy, první patro, kanceláře č.204 – 205

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00, úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 (v tyto dny nejlépe po předchozí domluvě, neboť pracovníci v tyto dny vyřizují své agendy nebo provádějí různá místní šetření)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dokumenty, které musí být součástí žádosti o přechod nájmu bytu, jsou vyjmenovány na druhé straně žádosti – viz. bod 11.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  1. žádost o přechod nájmu
  2. v případě odstěhování nájemce/nájemců čestná prohlášení o opuštění bytu s notářsky ověřeným podpisem

Ladislava Středová, odbor správy majetku města, úsek správy bytů, kancelář č. 204, e-mail Ladislava.Stredova@mmhk.cz,

Jana Kosinová, odbor správy majetku města, úsek správy bytů, kancelář č. 205, e-mail Jana.Kosinova@mmhk.cz,

Ivana Krátká, odbor správy majetku města, kancelář č. 204, e-mail Ivana.Kratka@mmhk.cz

Tyto formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na odboru správy majetku města (kanceláře 204, 205) nebo jsou zde ke stažení.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

(nevyplněno)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty stanoveny nejsou, jsou závislé na počtu dalších ostatních podání od občanů a na termínech jednání orgánů města a dále na tom, zda k předmětné žádosti  musí odbor vyžádat nějaké doplňující dokumenty či informace.  Vždy je však snaha o zkrácení lhůty k vyřízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správa nemovitostí, p.o., Kydlinovská 1521, 501 52  Hradec Králové

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě podávání žádosti na základě úmrtí nájemníka doložení kopie úmrtního listu, v některých případech na základě žádosti odboru doplňující informace k žádosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání prostřednictvím elektronické podatelny, za předpokladu splnění následujících podmínek.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle občanského zákoníku - zák. 40/1964 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Soudní řízení ohledně vyklizení bytu.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy směřují k vysvětlení podmínek občanského zákoníku, na základě kterých k přechodu nájmu bytu dochází.

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách odboru správy majetku města, úseku správy bytů eventuálně formou osobního vysvětlení příslušnými pracovníky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 08. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)