Společný nájem bytu

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

108

2. Kód

01.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Společný nájem bytu

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o řešení situace, kdy nájemce bytu z nějakého důvodu chce požádat o rozšíření stávajícího nájemního práva k bytu (např. z důvodu privatizace bytu, z důvodu obstarávání věcí spojených s právy a povinnostmi nájemce - tj. ohledně platby nájemného a služeb, zajišťování oprav bytu atd.). Společný nájem bytu je upraven § 700 občanského zákoníku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nájemce obecního bytu a dále osoba, která se má stát společným nájemcem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pojem společného nájmu bytu je vysvětlen v  § 700 občanského zákoník . Citace tohoto ustanovení: „byt může být ve společném nájmu více osob. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Společný nájem vzniká též dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem.“

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti  o společný nájem  bytu – žádost podepisuje dosavadní nájemce (nájemci a budoucí nájemce) nájemci, podpisy musí notářsky ověřeny.

Způsob podání:

  • osobně podáním na podatelnu magistrátu města
  • poštou na adresu: Magistrát města, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

odbor správy majetku města, úsek správy bytů, pravé křídlo budovy, první patro, kanceláře č.204 – 205

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00, úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 (v tyto dny nejlépe po předchozí domluvě, neboť pracovníci v tyto dny vyřizují své agendy nebo provádějí různá místní šetření)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

(nevyplněno)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

(nevyplněno)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty stanoveny nejsou, jsou závislé na počtu dalších ostatních podání od občanů a na termínech jednání orgánů města a dále na tom, zda k předmětné žádosti  musí odbor vyžádat nějaké doplňující dokumenty či informace.  Vždy je však snaha o zkrácení lhůty k vyřízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správa nemovitostí, p.o., Kydlinovská 1521, 501 52  Hradec Králové

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání prostřednictvím elektronické podatelny, za předpokladu splnění následujících podmínek.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle občanského zákoníku - zák. 40/1964 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy směřují k vysvětlení , zda a jakým způsobem lze tuto životní situaci řešit.

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách odboru správy majetku města, úseku správy bytů eventuálně formou osobního vysvětlení příslušnými pracovníky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 08. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)