Co dělat když zjistím, že dochází k narušování veřejného pořádku

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

013

2. Kód

02.003

3. Pojmenování (název) životní situace

Co dělat když zjistím, že dochází k narušování veřejného pořádku

4. Základní informace k životní situaci

Zjištění narušení veřejného pořádku na území Statutárního Města Hradec Králové a upozornění na ohrožení bezpečnosti osob, majetku nebo jiné protispolečenské jednání.

Vaše upozornění bude řešeno na místě bezodkladně vyslanou hlídkou městské policie, popřípadě ve spolupráci s Policií České republiky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) je kterýkoliv občan.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Okamžité upozornění městské policie na linku tísňového volání 156 nebo na telefon +420 495 707 910-11.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Okamžité upozornění nejbližší hlídku  městské policie, nebo volat 

na linku tísňového volání 156 
nebo na telefon +420 495 707 910-11.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městská policie Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se strážníky městské policie na místě, nebo telefonicky na č. 156 nebo na nejbližší služebně MP.

Městská policie Hradec Králové 
operační pracoviště

Dlouhá 211 
Hradec Králové

linka tísňového volání 156 
nebo na telefony +420 495 707 910-11

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány pokud nebude třeba Vašeho svědectví, v tomto případě doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.
Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

nejsou

21. Nejčastější dotazy

Co mám dělat po oznámení zjištění narušení veřejného pořádku - setrvat na místě a vyčkat příjezdu hlídky městské policie, pro případ potřeby dalších informací, nebo se s hlídkou sejít na sjednaném místě.

22. Další informace

Doporučuje se setrvat na místě pro případ, že by byly potřeba doplňující informace nebo i svědectví.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 12. 2009

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Informovat nás v dnešní době mohou i lidé sluchově postižení.