Postup občana při vzniku požáru (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

036

2. Kód

07.003

3. Pojmenování (název) životní situace

Postup občana při vzniku požáru (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická osoba je povinna oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Požár neprodleně ohlaste telefonicky na telefonní číslo 150, případně 112 nebo osobně na nejbližší ohlašovně požáru.

Při oznámení požáru uveďte:

 • kde hoří (adresu)
 • co hoří
 • Vaše jméno a číslo telefonu

Základní zásady při vzniku požáru:

 • chraňte své životy a zdraví, zachovejte klid a jednejte s rozvahou
 • pokuste se zamezit šíření požáru
 • o vzniku požáru informujte své okolí - obvykle voláním "Hoří"
 • proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob nebo zvířat, pokuste se o jejich vyvedení
 • opusťte požárem zasažené  nebo zakouřené prostory
 • v případě dostatku času vezměte nejnutnější věci ( např. doklady, cennosti, osobní léky) a opusťte ohrožený prostor
 • z dosahu požáru odstraňte předměty a látky, které mohou vybuchnou, zintenzivnit požár nebo způsobovat vznik toxických zplodin hoření;  upozorněte na jejich přítomnost zasahující jednotky
 • uzavřete hlavní rozvody plynu a přívody elektrického proudu
 • neodvětrávejte prostory, v nichž je oheň, protože by došlo k zintenzivnění požáru
 • uvolněte příjezdové cesty a přístupové prostory pro zásah hasičů např. přeparkováním svého automobilu
 • nepřibližujte se k místu požáru: ohrožujete tak sami sebe a svou přítomností komplikujete činnost záchranných složek

Pokud je znemožněn únik z ohroženého prostoru:

 • zachovejte klid
 • uzavřete všechny dveře a snažte se utěsnit spáry namočenými kusy látky
 • dostaňte se k oknu a snažte se na sebe upozornit hasiče
 • otevření okna může způsobit průvan a pronikání zplodin do vašeho prostoru
 • odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nešířil požár
 • v případě silného zakouření si lehněte na zem a dýchací cesty si chraňte improvizovanou navlhčenou rouškou, dýchejte klidně a zhluboka
 • tělo si chraňte namočením oděvu

8. Na které instituci životní situaci řešit

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

(nevyplněno)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčin vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou stanoveny § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Můžete se obrátit na Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

KR - vedoucí odboru

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 05. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 09. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno