Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

037

2. Kód

07.004

3. Pojmenování (název) životní situace

Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí

4. Základní informace k životní situaci

Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí může znamenat vážné ohrožení životů a zdraví občanů, majetku nebo životního prostředí.

K chemické havárii může dojít  např. vznikem havárie v provozovně, kde se užívají nebezpečné chemické látky, při požáru ve skladu chemikálií, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek atd.

Občan se o vzniklé životní situaci dozví zpravidla po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) a následné verbální informace z elektronické (tzv. mluvící) sirény, rozhlasu nebo televize nebo i místního rozhlasu.

Proto je vhodné znát všeobecné zásady pro chování v této životní situaci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan jedná v takovéto situaci podle vlastních schopností, znalostí, dovedností a pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud dojde k úniku nebezpečné chemické látky, která může ohrozit život a zdraví, budou občané varováni prostřednictvím sirén varovným signálem "Všeobecná výstraha".

Vznik chemické havárie signalizují tyto příznaky:

 • nepříjemný zápach
 • požár se vznikem hustého nebo nepřirozeně zbarveného dýmu, nepřirozeně zabarvený plamen požáru
 • pohyb vzduchu nad místem úniku, vznik bílé mlhy, která se rychle rozpouští,
 • hvízdavý zvuk unikajícího plynu, syčení
 • látky unikají ze speciálně označených zásobníků nebo obalů (kanystry, tlakové láhve, skleněné nádoby, zaizolované nádoby atd.)
 • vznikají spontánní požáry, požáry se velice rychle šíří
 • je slyšet praskání konstrukcí
 • v oblasti úniku plynu se značně ochlazuje vzduch

Po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin):

a) okamžitě se ukryjte

 • vyhledejte úkryt v nejbližší budově; úkrytem může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům (byt),
 • jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově,
 • okamžité ukrytí v nejbližší budově se doporučuje proto, že v okamžiku zaznění varovného signálu ještě nevíme k jaké mimořádné události došlo; pobyt na volném prostranství může, v případě úniku nebezpečné látky do životního prostředí, ohrozit Váš život nebo zdraví,
 • úkryt však nevyhledávejte ve sklepních nebo suterénních místnostech, protože většina nebezpečných plynů je těžší vzduchu

b) zavřete dveře a okna, utěsněte ventilační otvory

 • dveře a okna se zavírají proto, že uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost průniku nebezpečných látek do místnosti a tím i ohrožení vlastního života a zdraví,

c) zapněte rádio nebo televizi

 • informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte z hromadných informačních prostředků; tyto informace jsou také sdělovány elektronickými (tzv. "mluvícími") sirénami nebo i obecním rozhlasem

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

a) pokud se nacházíte doma a uslyšíte varovný signál "Všeobecná výstraha"

 • zavřete okna a dveře,
 • zapněte rádio nebo televizi a řiďte se pokyny, které Vám budou sdělovány.

b) když se nacházíte venku a uslyšíte varovný signál "Všeobecná výstraha"

 • vejděte do nejbližší budovy (domu, obchodu apod.) a požádejte majitele o dočasné ukrytí.

Úkryt opusťte až tehdy, když pominou důvody k ukrývání a na základě pokynů záchranářů nebo orgánů státní správy a samosprávy.

O možnosti opustit úkryt se dozvíte opět z rádia, televize, elektronických (tzv. mluvících) sirén nebo místního rozhlasu.

V případě hrozby vzniku chemické havárie můžete být vyzváni k evakuaci.

V tom případě si připravte evakuační zavazadlo (batoh, cestovní tašku nebo kufr), do kterého si dejte nejnutnější věci (základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitnou vodu, předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, přenosné rádio s rezervními bateriemi, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti). Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Při odchodu nezapomeňte v domě uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívod vody a plynu, ověřit zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. Kočky a psy si vezměte s sebou, ostatní zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou. Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační shromaždiště nebo přímo do určeného evakuačního střediska. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou a případnými kontaktními údaji (číslo mobilního telefonu).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na odboru obrany a krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové nebo u Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení na odboru obrany a krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové nebo u Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se s dotazy na odbor obrany a krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové nebo na Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné doklady nejsou stanoveny. Připravte si dotazy, na které budete chtít odpovědi.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, ale dodržují se lhůty obdobně podle správního řádu (v jednoduchých případech do 30 dnů od doručení žádosti).

Požadované informace obdržíte na příslušném úřadě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zaměstnavatelé - poskytují informace svým zaměstnancům.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy adresujte na odbor obrany a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje - http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-kralovehradeckeho-kraje-menu-kontakty-krajske-reditelstvi.aspx

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Běžná lhůta pro vyřízení žádosti je do 30 dní.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

 • odbor obrany a krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové,
 • Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

KR - vedoucí odboru

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 05. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 09. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno