Vyhlášení varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"

 • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

035

2. Kód

07.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Vyhlášení varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"

4. Základní informace k životní situaci

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan jedná v takovéto situaci podle vlastních schopností, znalostí, dovedností a pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin):

 • okamžitě se ukryjte 
  - vyhledejte úkryt v nejbližší budově (úkrytem může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, byt),
  - jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově,
 • zavřete dveře a okna
  - dveře a okna se zavírají proto, že siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů nebo radioaktivních látek; uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost poškození vlastního zdraví,
 • zapněte rádio nebo televizi
  - zde se dozvíte informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co máte dělat,
  - tyto informace mohou být sděleny i obecním rozhlasem, popř. elektronickými (tzv. mluvícími) sirénami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Nacházíte-li se doma a uslyšíte varovný signál "Všeobecná výstraha":

 • zavřete okna a dveře,
 • zapněte rádio nebo televizi.

Nacházíte-li se venku a uslyšíte varovný signál "Všeobecná výstraha":

 • vejděte do nejbližší budovy a požádejte majitele o úkryt.

Úkryt je možné opustit, až pominou důvody k ukrývání, na základě pokynu záchranářů nebo orgánů státní správy a samosprávy. O tom se dozvíte opět z rádia, televize nebo elektronických (tzv. mluvících) sirén, případně místního rozhlasu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na odboru krizové řízení Magistrátu města Hradec Králové.

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u odboru krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové.

Výše uvedené informace můžete získat také u Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se s dotazy na odbor krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové .
Obrátit se můžete také na odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zaměstnavatelé - poskytují informace svým zaměstnancům.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Informace, týkající se ochrany obyvatelstva v případě mimořádných událostí a krizových situací, jsou publikovány na internetových stránkách Magistrátu města Hradec Králové www.hradeckralove.org

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje má také svou internetovou stránku s příslušnými informacemi - http://www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje.aspx

Na těchto stránkách jsou zveřejněny i e-mailové adresy, na které můžete zaslat dotaz a požádat o odpověď.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. Běžná lhůta pro vyřízení žádosti je do 30 dní.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

 • Magistrát města Hradec Králové, odbor krizového řízení,
 • Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

KR - vedoucí odboru

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 05. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 09. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno