Informace pro příslušníky národnostních menšin a etnik žijících na území ČR

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

062

2. Kód

13.017

3. Pojmenování (název) životní situace

Informace pro příslušníky národnostních menšin a etnik žijících na území ČR

4. Základní informace k životní situaci

Informace o možnostech integrace cizinců do společnosti (žádosti o azyl, prodloužení pobytu v ČR, vyřizování občanství), poradenství při řešení diskriminace a porušování lidských práv, ve spolupráci s dalšími pracovníky pomoc při hledání vhodného ubytování, zaměstnání, možnosti vzdělávání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Příslušníci národnostních menšin a etnik žijící na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Klient musí mít zájem vyřešit konkrétní životní situaci, koordinátor se na vyžádání ujímá role komunikátora mezi žadatelem a příslušnou institucí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat pracovníka Magistrátu města Hradec Králové - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koncepcí a sociální péče – koordinátora etnické a národnostní problematiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové - odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení koncepcí a sociální péče - Mgr. Jiří Kotala, MBA, tel: 495 707 322, email: Jiri.Kotala@mmhk.cz,  kancelář č. 48 (levá část budovy, zvýšené přízemí). Úřední hodiny: PO + ST: 8:00 - 17:00, ÚT + ČT: 8:00 - 14:00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Záleží na konkrétní životní situaci – potřebné formuláře jsou k dispozici v sídle instituce, která má řešení žádosti klienta v kompetenci.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů – vydání rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů od zahájení řízení, v mimořádných situacích i později.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dáno charakterem životní situace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Aktivní spolupráce s úřady a institucemi, uvádění pravdivých informací.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Další informace o konkrétních životních situacích lze najít na webových stránkách: www.mpsv.czwww.cizinci.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

SZ1 - Oddělení koncepcí a sociální péče

26. Kontaktní osoba

Jiří Kotala
e-mail: Jiri.Kotala@mmhk.cz
telefon: 495707322

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

22. 09. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)