Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

058

2. Kód

13.014

3. Pojmenování (název) životní situace

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

4. Základní informace k životní situaci

Zajištění pravidelného přebírání a nakládání s dávkou důchodového pojištění za osoby, které již nejsou z  vážných zdravotních důvodů dávku schopni přebírat osobně nebo se získanými penězi nakládat.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Obvykle osoba blízká či jiní rodinní příslušníci, v ojedinělých případech i osoby z okolí oprávněného, které mají trvalé bydliště v Hradci Králové.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je vyplněná žádost na předepsaném formuláři, kterou žadatel předá příslušnému pracovníkovi odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové. Ten má povinnost zkontrolovat úplnost žádosti, vystavit rozhodnutí (příp. zrušení rozhodnutí) ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, poučení, příp. poskytnout další potřebné informace o postupu. Žadatel přebírá celkem dvě rozhodnutí, jedno pro vlastní osobu a jedno pro potřebu jednání s Okresní správou sociálního zabezpečení v Hradci Králové.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyzvednutí žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení koncepcí a sociální péče Magistrátu města Hradec Králové, kancelář 46 (levá část budovy, přízemí).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb a prevence, a dále na Okresní správě sociálního zabezpečení v Hradci Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení koncepcí a sociálních služeb – Mgr. Tereza Puhlovská, tel: 495 707 326, email: Tereza.Puhlovska@mmhk.cz, kancelář č. 46 (levá část budovy, zvýšené přízemí). Úřední hodiny: PO + ST: 8:00 - 17:00, ÚT + ČT: 8:00 - 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost, která obsahuje i vyjádření lékaře (obvodní či ošetřující lékař specialista, který zná aktuální zdravotní stav oprávněného), občanské průkazy žadatele a osoby, na níž je žádáno (tj. oprávněná osoba).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je k dispozici je na odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení koncepcí a sociální péče, kancelář 28 (levá část budovy, přízemí).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, v mimořádných případech do 60 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Předání rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění na Okresní správu sociálního zabezpečení v Hradci Králové, konkrétní domluva na způsobu přebírání dávky důchodového pojištění.

Povinnost do 8 dnů nahlášení všech změn, které mají vliv na výkon zvláštního příjemce dávky, tj. úmrtí oprávněného nebo naopak zlepšení zdravotního stavu do té míry, že je schopen si důchod přebírat sám, změna trvalého bydliště žadatele apod.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizace a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to podáním u Magistrátu města Hradec Králové.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

SZ1 - Oddělení koncepcí a sociální péče

26. Kontaktní osoba

Jiří Kotala
e-mail: Jiri.Kotala@mmhk.cz
telefon: 495707322

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

22. 09. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)