Vydání speciálního označení O2 - pro osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

116

2. Kód

13.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání speciálního označení O2 - pro osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou

4. Základní informace k životní situaci

Speciální označení motorového vozidla O2 označuje vozidlo přepravující osobu postiženou úplnou nebo praktickou hluchotou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Občan starší 18 let způsobilý k právním úkonům.
  • Zákonný zástupce občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí být hlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu Magistrátu města Hradec Králové, jako úřadu obce s rozšířenou působností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Při osobním jednání požádat o vydání speciálního označení O2.  

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koncepcí a sociální péče, Miroslav Tengler (kancelář č. 25, levá budova, zvýšené přízemí).

Úřední hodiny: PO + ST: 8:00 - 17:00, ÚT + ČT: 8:00 - 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Platný průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P) vydaný z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
  • Platný řidičský průkaz.
  • Platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání speciální označení O2 je osvobozeno od poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech potřebných dokladů je speciální označení vydáno okamžitě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po žadateli, případně po zákonném zástupci, se požaduje nahlásit jakoukoli změnu (např. změnu pobytu) do 8 dnů od jejího vzniku zdejšímu magistrátu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  • Ministerstvo dopravy České republiky, odbor provozu silničních vozidel.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, odbor rodiny a dávkových systémů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

SZ1 - Oddělení koncepcí a sociální péče

26. Kontaktní osoba

Jiří Kotala
e-mail: Jiri.Kotala@mmhk.cz
telefon: 495707322

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

22. 09. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)