Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem (snížení, zvýšení výživného).

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

053

2. Kód

13.010

3. Pojmenování (název) životní situace

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem (snížení, zvýšení výživného).

4. Základní informace k životní situaci

Problematiku vyživovací povinnosti upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo. Zákon říká, že vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vyživovací povinnost k nezl. dětem mají oba rodiče. Pokud jeden z rodičů neplní svoji vyživovací povinnost, pak je druhý rodič oprávněn jednat v této věci ve prospěch dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Z tohoto lze dovodit, že trvá po dobu, kdy se dítě připravuje na výkon svého budoucího povolání. Doba studia by měla být přiměřená. Právní předpisy ČR znají pojem nezaopatřené dítě, kterým se zpravidla rozumí dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku při splnění určitých podmínek. Jednou z nejčastějších podmínek je studium na středních a vysokých školách.
Co se týče výše výživného pak platí, že oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Při určení rozsahu vyživovací povinnosti rodičů se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Dále se přihlíží k odůvodněným potřebám dítěte.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Výši výživného je vhodné upravit v okamžiku, kdy došlo ke změně odůvodněných potřeb dítěte (nástup do MŠ, nástup do ZŠ, zájmová činnost, zdravotní stav, nástup na SŠ apod.), nebo naopak k příjmovým, majetkovým či sociálním změnám na straně povinného. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo umožňuje v případě nezletilých dětí upravit výši výživného i za dobu nejdéle tří let zpět ode dne zahájení soudního řízení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec králové, oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci pro podávání návrhu soudu. Situaci může řešit rodič sám tím, že podá příslušný návrh (návrh na určení, snížení a zvýšení výživného) k okresnímu soudu příslušnému dle místa bydliště dítěte resp. soudu, který jako poslední ve věci práv dítěte rozhodoval.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud bylo již dříve ve věci výživného rozhodováno, pak je nutné vycházet z příslušného rozsudku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou jednoznačně stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení jsou rodiče a nezl. děti v zastoupení opatrovníkem ze strany Magistrátu města Hradec Králové.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

(nevyplněno)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Problematiku upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – Rodinné právo a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozsudku okresního soudu lze podat odvolání, o kterém bude rozhodovat krajský soud.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při zanedbání povinné výživy lze podat trestní oznámení dle ustanovení § 196 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Tomu kdo neplní svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody.

21. Nejčastější dotazy

Jak postupovat v situaci, když povinný neplní vyživovací povinnost vůči nezletilému dítěti?

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)