Dodatečný odklad povinné školní docházky

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

014

2. Kód

15.004

3. Pojmenování (název) životní situace

Dodatečný odklad povinné školní docházky

4. Základní informace k životní situaci

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky ne následující školní rok.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci jedná ředitel školy se zákonným zástupcem dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poraďte se s třídní učitelkou/učitelem vašeho dítěte o vhodnosti dodatečného odkladu povinné školní docházky, požádejte ředitelku/ředitele školy o dodatečný odklad školní docházky. Doporučujeme jednat také s výchovným poradcem základní školy. Dodatečný odklad je možné řešit pouze v prvním pololetí školního roku (tj. nejpozději do konce ledna).  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti řediteli školy, ve které dítě plní povinnou školní docházku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušné základní škole.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V prvopočátku s třídní učitelkou/učitelem dítěte, poté s ředitelkou/ředitelem základní školy, nejpozději do konce prvního pololetí školního roku.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemnou žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o dodatečný odklad školní docházky žáka řeší škola bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V souvislosti s udělením dodatečného odkladu školní docházky žáka je nutné řešit umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

Dítě musí absolvovat povinné předškolní vzdělávání pravidelnou denní docházku do mateřské školy, individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, vzděláváním v přípravné třídě základní školy nebo vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Rozhodnut o dodatečném odkladu školní docházky může ředitelka/ředitel základní školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud ředitel základní školy rozhodne o dodatečném odkladu školní docházky žáka na základě žádosti jeho zákonného zástupce, nemá jeho rozhodnutí opravné prostředky. Pokud žádost zákonného zástupce žáka o dodatečný odklad školní docházky ředitelka/ředitel školy zamítne, je možné se proti jeho rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím školy ke krajskému úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Je k dodatečnému odkladu povinné školní docházky nutný souhlas zákonných zástupců žáka?

Ředitel školy rozhodne o dodatečném odložení povinné školní docházky se souhlasem zákonného zástupce dítěte.

22. Další informace

K dodatečnému odkladu školní docházky žáků by mělo docházet ve výjimečných případech. Návrat dítěte ze základní školy zpět k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole může dítě vnímat jako svůj neúspěch. Z těchto důvodů je vhodnější důkladně promyslet zralost dítěte k povinnému vzdělávání ještě před zápisem do 1. třídy ZŠ. V rozhodování Vám mohou pomoci učitelky dítěte v mateřské škole.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
na webových stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04. 03. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11. 06. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Případné otázky k této situaci zodpoví pracovnice odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové.