Odklad povinné školní docházky

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

007

2. Kód

15.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Odklad povinné školní docházky

4. Základní informace k životní situaci

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka/ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud bude žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

S časovým předstihem před termínem vyhlášeného zápisu žáků do 1. tříd základních škol požádejte školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum) o přešetření školní zralosti Vašeho dítěte a odborného lékaře nebo klinického psychologa o souhlasné stanovisko k odkladu školní docházky Vašeho dítěte.

Doporučení, včetně Vaší písemné žádosti, předložíte ředitelce/řediteli základní školy u zápisu dítěte k povinné školní docházce.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, doloženou doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa předáte řediteli/ředitelce školy, v termínu vyhlášeném pro zápis žáků do 1. ročníku ZŠ.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V Pedagogicko-psychologické poradně v Hradci Králové (www.ppphk.cz, 495 265 423). 

V základní škole.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S ředitelem/ředitelkou příslušné základní školy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložte:

  • žádost o odklad povinné školní docházky
  • doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučující stanovisko školského poradenského zařízení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě předložení všech dokumentů (žádost a doporučující stanovisko poradenského zařízení a lékaře) je odklad školní docházky dítěte vyřízen bezodkladně. Pokud doporučující stanovisko poradny nebo lékaře chybí, bude žádost vyřízena po jejich doručení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Při řešení odkladu školní docházky dítě se postupuje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Další právní předpisy tuto otázku neřeší.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání odvolání proti rozhodnutí ředitele/ředitelky ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Kdy máme podat žádost o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu do 1. ročníku (1.-30.4.)

Informaci o možnosti odkladu povinné školní docházky získáte nejpozději v den zápisu dítěte do 1. ročníku základní školy. 

Kdo to je odborný lékař?

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. 

V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

22. Další informace

Další informace podá ředitel základní školy, Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 03. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11. 06. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pracovníci odboru školství úřadu města.