Přijetí ke studiu v základní umělecké škole

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

024

2. Kód

15.005

3. Pojmenování (název) životní situace

Přijetí ke studiu v základní umělecké škole

4. Základní informace k životní situaci

V základní umělecké škole (dále jen ZUŠ) se poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.

ZUŠ organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

(nevyplněno)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním přihlášky ke studiu v ZUŠ.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušné základní umělecké škole.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S ředitelem ZUŠ či pedagogem příslušného uměleckého oboru.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Potřebné náležitosti stanový příslušná škola.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlášku do ZUŠ získáte na příslušné škole.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové, odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základní umělecké škole

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů..

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala a řeší jej Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(nevyplněno)

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Obraťte se na ředitelství příslušné ZUŠ, případně na odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12. 01. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

11. 06. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)