Povolení svodu zvířat

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

099

2. Kód

16.004

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení svodu zvířat

4. Základní informace k životní situaci

Svodem zvířat je soustředění zvířat z různých chovů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trh se zvířaty, výstava nebo přehlídka zvířat, zkoušky výkonnosti a chovatelské soutěže.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pořadatel svodu zvířat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pořadatel svodu zvířat podá žádost, ke které doloží veterinární podmínky, vydané orgánem veterinární správy. Povinnost požádat o povolení svodu zvířat vyplývá z § 9 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „veterinární zákon“).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost se podává v listinné podobě do podatelny Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové nebo zasláním poštou, lze podat i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu nebo do datové schránky Magistrátu města Hradec Králové.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pro území města Hradec Králové - Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, Hradec Králové, Petr Paráček (Po 8-17, St 8-17) nebo dle domluvy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, Hradec Králové, Petr Paráček (Po 8-17, St 8-17) nebo dle domluvy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost a veterinární podmínky pro konání svodu vydané orgánem veterinární správy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro podání žádosti nejméně 30 dnů před konáním svodu, lhůta pro vyřízení 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Statutární město Hradec Králové

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze (viz bod č. 7.)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí o stanovení poplatku lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního a zemědělství, a to podáním u Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení podmínek stanovených § 9 odst. 2 veterinárního zákona uloží příslušná veterinární správa pokutu do 10.000,-Kč (fyzické osobě, která není podnikatelem), nebo pokutu do 300.000,- Kč (fyzické osobě - podnikateli, právnické osobě). V případě opakovaného porušení výše uvedené povinnosti může být pokuta uložena opětovně až do výše dvojnásobku původní sazby.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

Další informace lze získat na odboru životního prostředí na tel. č. 495 707 660.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 05. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

11. 06. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)