Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí k projektové dokumentaci stavby

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

112

2. Kód

16.013

3. Pojmenování (název) životní situace

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí k projektové dokumentaci stavby

4. Základní informace k životní situaci

Výzva příslušného stavebního úřadu stavebníkovi, aby doložil stanovisko odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové k projektové dokumentaci stavby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník, popř. jím plnou mocí zmocněný zástupce (projekční kancelář atd.).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemná žádost podaná spolu s doklady na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové.

Magistrát města Hradec Králové

odbor životního prostředí

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými doklady.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obec s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

odbor životního prostředí

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

 

Referenti odboru životního prostředí

3. patro, kancelář č. dveří 297 a 282

 

Úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Mimo úřední dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí být doplněna projektovou dokumentací záměru, k němuž má být vydáno stanovisko.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Stavebník.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možné použít e-podatelnu Magistrátu města Hradec Králové.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-          zákon č. 254/2001 SB., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,

-          zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdější předpisů

-          zákon č. 100/201 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vyplývající z nedodržení povinností stavebníka (např. zahájení stavby bez povolení příslušného stavebního úřadu atd.) řeší stavební zákon.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

14. 09. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 08. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)