Živnostenský úřad


 • 11. květen 2020


Elektronické podání na Portálu živnostenského podnikání 

Prostřednictvím elektronického Jednotného registrační formuláře je možné učinit jakékoli podání vůči živnostenskému úřadu, jako je např.

 • ohlášení živnosti,
 • žádost o koncesi,
 • oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona,
 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění,
 • oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně,
 • oznámení o přerušení provozování živnosti,
 • oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno.

Elektronické podání lze provést výhradně:

 • prostřednictvím aktivované datové schránky, nebo 
 • s připojeným uznávaným elektronickým podpisem, nebo 
 • pomocí autorizace digitálního úkonu (Identita občana).


Jednotný registrační formulář (pdf dokument)

PDF dokumenty jsou určeny převážně pro nové podnikatele, kteří nemají aktivní datovou schránku nebo jiný elektronický prostředek a hodlají učinit podání prostřednictvím poštovního doručovatele. Tyto formuláře neobsahují kontrolu správnosti podání.  


Další formuláře pro osoby podnikající dle živnostenského zákona

Formuláře pro zemědělské podnikatele


Zpět na formuláře dle odborů