Program Antivirus II - nebytové prostory


  • 07. prosinec 2020

AKTUALITA

Rada města schválila na svém zasedání dne 22. 6. 2021 ukončení příjmu žádostí Program „Antivirus II.“ (druhá vlna nákazy Covid 19) u nebytových prostor k 31.07.2021.


Vážení nájemci, 

Rada města Hradce Králové schválila dne 1. 12. 2020 v rámci opatření programu Antivirus II slevu 50 % z nájemného nájemcům užívajícím ke svému podnikání nebytové prostory ve vlastnictví města, a to na dobu platnosti vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb, pokud se na ně toto opatření vztahuje, ne však delší než 270 dnů (změna od 4.5.2021). Prominutí náleží těm, kteří k 31.12.2019 nebyli dlužníky města. Žádost je možno podat pouze prostřednictvím Portálu občana. Obdobně, v rámci jednání s nájemci, budou řešeny žádosti podnájemců. O každé žádosti rozhodne Rada města Hradec Králové zvlášť.

 

Odbor správy majetku města na základě usnesení Rady města Hradce Králové ze dne 1. 12. 2020 informuje, že před tím je zapotřebí si dle návodu níže zajistit přihlášení do Portálu občana, neboť podání žádosti v programu Antivirus II je možné pouze elektronicky pro subjekty přihlášené do městského Portálu občana, jiné způsoby podání (osobně na podatelnu, emailem či datovou schránkou bez registrace do Portálu občana) nebudou možné.

 

Do Portálu občana je nutné se přihlásit jednou z autentizačních služeb:

  • Služba MojeID s vyplněným IČO, názvem organizace a adresou organizace  (právnické osoby, fyzické osoby podnikající)
  • Datová schránka s vyplněným IČO, názvem organizace a adresou organizace (právnické osoby, fyzické osoby podnikající)

Standardní podmínkou pro přihlášení do Portálu občana je validovaný (ověřený) účet, který je českou veřejnou správou uznávaný jako platný doklad totožnosti. Přihlášení je možné pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky a MojeID.

 

Do městského Portálu občana je nutné se přihlásit v té "roli" v jaké budete vystupovat vůči našemu úřadu, není například možné si zřídit identitu na fyzickou osobu a podávat formulář jako zástupce právnické osoby.


Žádnou z těchto služeb nelze zřídil plně elektronicky, vždy je nutná Vaše krátká osobní návštěva na příslušném pracovišti CzechPoint. Dále už se vše řeší elektronicky.

Je nutné myslet na to, že celý proces od založení jednotlivých služeb až po jejich zprovoznění může trvat i několik dní! Pracovníci magistrátu vám budou k dispozici, pokud si nebudete vědět rady.


Slevu konkrétní finanční částky bude následně znovu schvalovat orgán města. V případě, že bude sleva schválena, budete o slevě informováni a obdržíte na příslušné období dobropis prostřednictvím Správy nemovitostí Hradec Králové, příspěvkové organizace.


1. ve věcech elektronického podání žádosti (technická podpora)

tel: +420 731 131 101 (Ing. Tereza Voženílková), email: tereza.vozenilkova@mmhk.cz

 

2. ve věcech týkajících se podmínek programu, vyplnění formuláře

tel: +420 495 707 574 (Ing. Iva Čechová), email: iva.cechova@mmhk.cz, pro nebytové prostory v areálu letiště HK a organizace města (SNHK, TSHK, LSHK,…)

tel: +420 495 707 571 (Jiřina Stejskalová), email: jirina.stejskalova2@mmhk.cz, pro ostatní nebytové prostory ve městě HKVelice si vážíme spolupráce s Vámi.


Za odbor správy majetku města

Ing. Milan Brokeš

vedoucí odboru 
Formulář Antivirus II- nebytové prostory


Uvedený program je určen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající