Program Antivirus - peněžitá pomoc


  • 27. květen 2020

Vážení podnikatelé,


v návaznosti na opatření schválené Radou města Hradec Králové usnesením č. RM/2020/392 ze dne 27. 3. 2020 a Zastupitelstvem města usnesením č. ZM/2020/626 ze dne 20. 4. 2020 a označených jako Program „Antivirus“ jsme pro vás připravili program, jehož účelem je zmírnění negativních dopadů nezbytných opatření vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s šířením koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na malé a drobné podnikatele se sídlem či místem podnikání na území města Hradec Králové, pokud na tomto území zároveň realizují svoji podnikatelskou činnost.


Na základě doporučení Rady města (USNESENÍ RM/2020/563 ze dne 19. 5. 2020) Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením ZM/2020/689 PROGRAM PENĚŽITÉ POMOCI „ANTIVIRUS“ na podporu podnikatelů, jejichž aktivity byly omezeny šířením koronaviru. Žádat v tomto programu můžete, 

- pokud jste právnickou nebo fyzickou osobou, která má sídlo nebo místo podnikání na území města Hradec Králové, a která na území města zároveň realizuje svoji podnikatelskou činnost (v provozovně na území města),

- musíte být drobným podnikatelem, tj. podnikatelskou činnost vykonáváte samostatně nebo zaměstnáváte méně než 10 osob v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

- měli jste na území města Hradec Králové sídlo nebo místo podnikání k datu 14. 3. 2020 a zároveň jste k tomuto datu realizovali na území města svoji podnikatelskou činnost a tuto činnost jste ke dni podání žádosti neukončili; tuto činnost jste ke dni 14. 3. 2020 aktivně provozovali v provozovně uvedené v žádosti a na základě Usnesení vlády ČR ze dne 14. 3. 2020 č. 211 jste tuto činnost přerušili, protože vám byl zakázán maloobchodní prodej nebo prodej služeb v této provozovně,

- nebyli jste ke dni 31. 12. 2019 dlužníkem statutárního města Hradec Králové ani jím založených nebo zřízených organizací či společností.

Úplné podmínky najdete v textu programu, který je společně s formulářem žádosti v odkaze níže. Na stejném odkaze je vám také k dispozici seznam nejčastějších otázek a odpovědí. Pokud ani zde nenaleznete všechny odpovědi, neváhejte nás kontaktovat buď na telefonním čísle uvedeném také v textu programu 495 707 585 nebo na mobilním telefonním čísle 606 252 864.


Termín pro předkládání žádostí v tomto programu byl 12. 6. 2020. Nyní již není možné žádost předložit. 


Děkujeme za pochopení.


Karel Vít
vedoucí odboru rozvoje města


Text Programu peněžitá pomoc Antivirus

Seznam nejčastějších otázek a odpovědí

Uvedený program je určen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající

Prosíme prioritně o využití elektronického podání přes Portál občana.