Přihlášení

Tato volba pro Vás není dostupná, protože nejste přihlášen na Portál občana. Prosím, přihlaste se. Jako přihlášený občan můžete formulář podat přímo do Spisové služby města, získáte přehled stavu svých podání, k uloženému rozpracovanému podání se můžete opakovaně vracet a budete mít přehled o svých závazcích vůči městu.