Žádost o poskytnutí záštity

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

117

2. Kód

17.003

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o poskytnutí záštity

4. Základní informace k životní situaci

Na základě Směrnice Zastupitelstva města č.3/2016 může být akci, která přispívá k rozvoji společenského života ve městě Hradec Králové a ke zvýšení jeho prestiže či k propagaci města mimo jeho území a je v souladu se zájmy města Hradec Králové udělena záštita. Jedná se zejména o akce v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a akce charitativní či benefiční a účast jednotlivců či skupin reprezentujících město Hradec Králové na takových akcích konaných mimo jeho území.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být jakákoliv fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba (firma) způsobilá k právním úkonům.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři (Formulář žádosti o záštitu.docx), popř. volnou formou s uvedením všech podstatných náležitostí vyplývajících z formuláře žádosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním řádně vyplněného formuláře žádosti (Formulář žádosti o záštitu.docx) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové.

Podání je možné:

  • osobně (nezapomeňte si připravit kopii samotné vyplněné žádosti, na kterou Vám bude vyznačeno potvrzení o podání žádosti);
  • poštou na adresu: Statutární město Hradec Králové, kancelář primátora, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové;
  • e-mailem - digitálně podepsaným (za předpokladu, že žadatel disponuje platným certifikátem elektronického podpisu);
  • datovou schránkou (pokud ji má žadatel zřízenou a aktivovanou).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kancelář primátora,

Československé armády 408,

levé křídlo budovy, 1.patro,  kancelář č. 83.

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 (přestávka 30min. mezi 11:30 až 12:30), případně dle dohody

Ing. Petr Vinklář, kancelář č. 84, telefon +420 495 707 412, e-mail: Petr.Vinklar@mmhk.cz

Ivana Křiváčková, kancelář č. 83, telefon +420 495 707 411, e-mail: Ivana.Krivackova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost s popisem projektu na předepsaném formuláři.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání žádosti není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny a jsou závislé na aktuálním počtu podaných žádostí a na termínech jednání rady města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě zjištěných nedostatků v žádosti je žadatel vyzván k jejich opravě či doplnění, a to v nejbližším možném termínu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti prostřednictvím datové schránky (pokud ji má žadatel zřízenou a aktivovanou).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na poskytnutí záštity není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí záštity je v kompetenci rady města.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Záštita může být odejmuta, zejména vyjde-li najevo, že podpořená akce nesplňuje podmínky pro poskytnutí záštity.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

05. 02. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

(nevyplněno)