Co mám dělat, když mám zablokované vozidlo technickým prostředkem městské policie - botičkou

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

003

2. Kód

02.001

3. Pojmenování (název) životní situace

Co mám dělat, když mám zablokované vozidlo technickým prostředkem městské policie - botičkou

4. Základní informace k životní situaci

Ponechal jsem vozidlo na místě, kde je 

a) stání nebo zastavení vozidla, zakázáno
b) nebo vozidlo stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
c) nebo vozidlo stojí na chodníku, kde to není povoleno
d) nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

a já jako řidič nejsem na místě přítomen.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kdokoli, na místě blokace bude požadováno hodnověrné prokázání totožnosti a předložení dokladů opravňujícím užití zablokovaného vozidla

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod 9.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 9.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městská policie Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se strážníky Městské policie

Městská policie Hradec Králové, Dlouhá ul. 211

(operační pracoviště) tel.: +420 495 707 910-11

(možno využít i tísňovou linku 156), nebo kontaktovat nejbližší hlídku městské policie

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti /např. občanský průkaz, pas/ a doklady potřebné k užití vozidla /mimo jiné řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla/

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pokuta Viz. Zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích v platném znění.

Strážníkovi na místě. Na služebně městské policie, na pokladně magistrátu města, složenkou, bankovním převodem.

Na služebně MP v ulici Dlouhé 211 a pokladně Magistrátu města je možné platit kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Platba pokuty bankovním převodem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.
Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle zákona č. 250/2016 Sb. o přestupcích v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle zákona č. 250/2016 Sb. o přestupcích v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

Může městská policie zablokovat vozidlo? Podle zákona 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění §17a - může.
Může městská policie nechat zablokovat vozidlo při nezaplacení parkovacího poplatku na parkovišti s parkovacím automatem prostřednictvím soukromé firmy? Na základě koncesní smlouvy Statutárního města Hradce Králové a Fy. ATOL z 29.12.2006 - může.

22. Další informace

Nejsou

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Viz bod 9.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 11. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou