Odtažení vozidla

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

012

2. Kód

02.002

3. Pojmenování (název) životní situace

Odtažení vozidla

4. Základní informace k životní situaci

Odtažení vozidla je možné:

a/ z vyhrazeného parkoviště a o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

b/ pokud vozidlo tvoří překážkou provozu na pozemní komunikaci, o jeho odstranění rozhoduje policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

c/ z důvodu blokového čištění komunikace a to na základě rozhodnutí příslušného silničního správního orgánu.

Dále viz bod 6.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kdokoli

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod 7.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Při zjištění, že vozidlo se nenachází v místě, kde bylo zaparkováno, je možno se informovat na Městské policii Hradec Králové (operační pracoviště) tel.: +420 495 707 910-11 (možno využít i tísňovou linku 156), nebo u Policie České republiky na tel.č. 158, zda se jedná o "odtah".

Po zjištění, že se jedná o odtah je nutné dále kontaktovat firmu společnost ISP. Viz bod 21 a 26.

Adresa provozovny v HK :
ISP Hradec Králové, a.s.
Pouchovská 533/52a
500 03 Hradec Králové
Bezplatná telefonní linka: 800 101 039

e-mail: info@isphk.cz 
www.isphk.cz

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městská policie Hradec Králové, dále pak s firmou ISP Viz bod 21 a 26.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Viz bod 7.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti /např. občanský průkaz, pas/ a doklady potřebné k užití vozidla /mimo jiné řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla/

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1. Maximální ceny za nucené odtahy automobilů

     za jeden zahájený odtah 600,-Kč

     za jeden nedokončený odtah 1 200,-Kč

     za jeden dokončený odtah 1 600,-Kč.

2. Maximální cena za skladování odtaženého vozidla na stanoveném úložišti

     za každý i započatý den 100,-Kč.

Viz. Nařízení č. 1/2007 města Hradec Králové o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a za skladování odtaženého vozidla na stanoveném úložišti na území města Hradec Králové
Účinnost od 14.2.2007

Zpoplatnění parkování vozidla ( hlídání vozidla ) na odstavném parkovišti.  Již přistavení odtahového vozidla s posádkou na místo kde se nachází vozidlo označené k odtahu je zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Platba pokuty bankovním převodem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění.

Nařízení č. 1/2007 města Hradec Králové o maximálních cenách za nucené odtahy.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle Zákona č. 250/2016 Sb. o přestupcích v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle Zákona 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění. 
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

Viz body 4 - 12.

22. Další informace

Vyhrazené parkoviště pro vozidla odtažená z místních komunikací na území Statutárního města Hradec Králové se nachází v areálu letiště Hradec Králové.

ul. Jana Černého, 
503 41 Hradec Králové. 
Mapu naleznete zde

Bezplatná telefonní linka: 800 101 039
Parkoviště odtažených vozidel:  tel.: 603 567 240 (6:00 - 18:00 hodin), 603 567 237 (18:00 - 06:00 hodin)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Viz bod 7.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Není stanoveno

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 11. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vyzvednutí vozidla je podmíněno uhrazením poplatku za odtah a skladování, a to pouze platbou v hotovosti či platební kartou, obsluze odtahového parkoviště.