Žádost o požární asistenci členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů města Hradec Králové při akcích s větším počtem osob

  • Zobrazení:

1. Identifikační číslo

075

2. Kód

07.006

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o požární asistenci členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů města Hradec Králové při akcích s větším počtem osob

4. Základní informace k životní situaci

Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů město Hradec Králové vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, nebo jiný subjekt, který pořádá akci na území města; též svolavatel (dále jen „organizátor akce“).

Akcí  s větším počtem osob  se rozumí akce, u které organizátor předpokládá účast více než 200 osob v budově nebo více než 900 osob na otevřené ploše.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávnění k jednání má organizátor akce – jeho statutární zástupce, nebo osoba pověřená plnou mocí, která bude sepsána pouze pro tento účel.

Žádost se podává minimálně 10 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě konání akce zároveň se zprávou o zajištění podmínek požární bezpečnosti na odbor krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud organizátor bude chtít využít služeb členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů města Hradec Králové na požární asistenci, podá si výše uvedenou písemnou žádost a před zahájením činnosti požární hlídky uzavře se Statutárním městem Hradec Králové smlouvu o zajištění požární asistence.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou na odboru krizového řízení na Magistrátu města Hradec Králové nebo předchozí telefonickou konzultací.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na odboru krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové, který je dotčeným orgánem státní správy v této věci.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě potřeby poskytuje organizátorovi příslušné konzultace odbor krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady k prokázání totožnosti, popř. plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář předepsané žádosti je dispozici na odboru krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové.

Souborový formulář:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání žádosti není zpoplatněno.

Cena požární asistence je stanovena dle platného ceníku služeb poskytovaných Jednotkami Sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Hradec Králové, který byl stanoven na základě usnesení Rady města č. RM/2007/869 ze dne 7.8.2007.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro zajištění požární asistence je třeba podat žádost minimálně 10 pracovních dní před zahájením přípravných prací na danou akci na odbor krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

(nevyplněno)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(nevyplněno)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

18. Jaké jsou související předpisy

(nevyplněno)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

(nevyplněno)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nenaplnění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 sankce stanoví Státní požární dozor Hasičského záchranného sboru ČR.

21. Nejčastější dotazy

(nevyplněno)

22. Další informace

(nevyplněno)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

(nevyplněno)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

KR - vedoucí odboru

26. Kontaktní osoba

Není stanoveno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12. 07. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

13. 05. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno