Odbor památkové péče


  • 11. květen 2020

Žádost o závazné stanovisko

Žádosti o dotace na obnovu památkového fondu z rozpočtu města pro rok 2021

Vypořádání (vyúčtování) dotací z rozpočtu města Hradec Králové

Zpět na formuláře dle odborů