Program Antivirus II - peněžitá pomoc


  • 10. únor 2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 

Dnem 31. 1. 2021 bylo ukončeno přijímání žádostí o peněžitou pomoc Antivirus II. Dne 10. 2. 2021 projednala všechny žádosti hodnoticí komise, která mimo jiné zkontrolovala, zda byly dodrženy veškeré předem stanovené náležitosti. Dne 16. 2. 2021 schválila žádosti z programu I pro drobné podnikatele Rada města (č. usnesení RM/2021/160), a poté schválilo Zastupitelstvo města seznam žadatelů v rámci programu II, určeného pro penziony a hotely (č. usnesení ZM/2021/1047). Seznam schválených žadatelů najdete zde.


Seznamy ke stažení:

Antivirus II_program I podnikatelé_zveřejnění.pdf:

Antivirus II_program II hotely, penziony_zveřejnění.pdf
Vážení podnikatelé,

v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové ZM/2020/920 ze dne 2. 11. 2020 jsme pro vás připravili program peněžité pomoci Antivirus II, jehož účelem je zmírnění negativních dopadů nezbytných opatření vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s šířením koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na malé a drobné podnikatele a provozovatele hotelů a penzionů se sídlem a provozovnou na území města Hradec Králové. Návrh programu peněžité pomoci Antivirus II byl na základě doporučení Rady města ze dne 1. 12. 2020 předložen i Zastupitelstvu města, které jej na svém zasedání dne 7. 12. 2020 schválilo. Přijímání žádostí bude možné od 1.1.2021 do 31.1.2021. Text programu i odkaz na žádost naleznete na této stránce dole.

Před tím je zapotřebí si dle návodu níže zajistit přihlášení do Portálu občana, neboť podání žádosti v programu Antivirus II je možné pouze elektronicky pro subjekty přihlášené do městského Portálu občana, jiné způsoby podání (např. osobně na podatelnu, emailem či datovou schránkou bez registrace do Portálu občana) nebudou možné.

 

Do Portálu občana je nutné se přihlásit jednou z autentizačních služeb:

  • Služba MojeID s vyplněným IČO, názvem organizace a adresou organizace  (právnické osoby, fyzické osoby podnikající)
  • Datová schránka s vyplněným IČO, názvem organizace a adresou organizace  (právnické osoby, fyzické osoby podnikající)

Standardní podmínkou pro přihlášení do Portálu občana je validovaný (ověřený) účet, který je českou veřejnou správou uznávaný jako platný doklad totožnosti. Přihlášení je možné pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky a MojeID.

 

Do městského Portálu občana je nutné se přihlásit v té "roli" v jaké budete vystupovat vůči našemu úřadu, není například možné si zřídit identitu na fyzickou osobu a podávat formulář jako zástupce právnické osoby.


Žádnou z těchto služeb nelze zřídil plně elektronicky, vždy je nutná Vaše krátká osobní návštěva na příslušném pracovišti CzechPoint. Dále už se vše řeší elektronicky.

Je nutné myslet na to, že celý proces od založení jednotlivých služeb až po jejich zprovoznění může trvat i několik dní! Pracovníci magistrátu vám jsou k dispozici, pokud si nebudete vědět rady.

 

1. ve věcech elektronického podání žádosti (technická podpora)

tel: 420 731 131 101, email: tereza.vozenilkova@mmhk.cz (Ing. Tereza Voženílková)

 

2. ve věcech týkajících se podmínek programu

tel: +420 495 707 585, email: jana.svobodova@mmhk.cz (Bc. Jana Svobodová)

mobil: +420 733 539 958 (Mgr. Lenka Košková)Karel Vít

vedoucí odboru rozvoje městaText programu Antivirus II - peněžitá pomoc.pdf

Nejčastější otázky_a_odpovědi.docx


Formulář Antivirus II - peněžitá pomoc

Uvedený program je určen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající